Bedrijven en organisaties zijn in deze tijden van bezuiniging steeds op zoek naar manieren om kosten te besparen. Liefst zonder aan kwaliteit in te boeten. Ook opleidings- en HR-afdelingen hebben te kampen met lagere budgetten. Om de professionele ontwikkeling en groei van medewerkers niet te laten stagneren, wordt er gezocht naar creatieve oplossingen. In dit stukje wil ik graag de mogelijkheden van intervisie benadrukken als middel om vaardigheden en talenten te ontwikkelen binnen de organisatie.
Intervisie is een werkvorm gericht op leren-van-en-met-elkaar om de eigen professionaliteit te vergroten. Dit gebeurt in een intervisiegroep bestaande uit gelijken die binnen een gezamenlijk vastgestelde structuur tot inzichten en oplossingen komen in een op reflectie gericht leerproces. Werkproblemen of -situaties zijn vaak het uitgangspunt. Intervisie wordt op dit moment veelal ingezet binnen bedrijven in het kader van collegiale ondersteuning voor managers of andere professionals.
In dit stukje wil ik een andere manier van inzetten van intervisie introduceren: intervisie als vorm om collega’s uit alle lagen van een bedrijf met eenzelfde type leer- of ontwikkelvraag (bijvoorbeeld ontwikkelen van leiderschapstalenten, communicatievaardigheden of assertiviteit) samen te laten leren en groeien. Uit functionerings- of beoordelingsgesprekken volgen vaak leer- en ontwikkelpunten die vergelijkbaar zijn met die van collega’s in het bedrijf. Deze collega’s kunnen uiteraard naar een training of coach om te werken aan hun vaardigheden. Een andere manier om het doel te bereiken, is de collega’s samen een intervisiegroep laten vormen met een duidelijk doel: vergroten van de vaardigheden op het afgesproken vlak (bijvoorbeeld leiderschap, communicatie of assertiviteit). Om een dergelijke intervisiegroep te laten slagen in haar doelstelling, is het belangrijk de intervisiegroep in de beginfase goed te begeleiden. Het hanteren van de juiste werkwijze en regels is namelijk van groot belang voor de opbrengst van een dergelijke intervisiegroep. Anders bestaat de kans dat leren aan de oppervlakte blijft hangen en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Met de juiste begeleiding echter, kan na verloop van tijd een intervisiegroep zelfstandig verder, waardoor de inzet van een (externe) intervisiecoach of –begeleider van korte duur is en daardoor beperkt qua kosten.
Kansen voor intervisie als HR-instrument