Ik wil in dit stukje de stelling verdedigen dat loopbaancoaching een goede investering is in ieders ontwikkeling. Ik geloof namelijk dat loopbaancoaching bij kruispunten in je loopbaan leidt tot meer werktevredenheid en -geluk en daardoor tot betere werkprestaties. Zelfstandig je loopbaankeuzes maken kan uiteraard, maar je blijft vaak in hetzelfde cirkeltje ronddraaien. Een onafhankelijke, deskundige ander (de loopbaancoach) kijkt met andere ogen naar jou en je loopbaan. Door het stellen van de juiste vragen kan een coach je inzichten geven die je nodig hebt om je loopbaan anders vorm te geven. Naar mijn mening zou loopbaancoaching voor iedere werkende bereikbaar moeten zijn en onderdeel moeten vormen van opleidingsbudgetten. (Loopbaan)coaching is namelijk een vorm van waardevol leren, leren over jezelf en wat jij te bieden hebt.
Ik zal mijn stelling met enkele onderzoeken staven.
Noloc (Vereniging voor loopbaan professionals) heeft onderzoek uitgevoerd onder werkgevers en werknemers waaruit naar voren kwam dat werknemers in grote mate loopbaanadvies waarderen. (Link naar artikel: http://www.noloc.nl/Content/Files/persbericht%20Noloc%2003-02-2012.pdf)
Uit dit onderzoek bleek dat 85% van de werknemers in Nederland van mening is dat hun potentieel en talenten beter benut worden met goed loopbaanadvies. Nog geen derde van de werknemers vindt dat de werkgever het beste uit henzelf naar voren haalt en 40% van de professionals wil zelfs liever niet werken voor een werkgever die geen loopbaanadvies aanbiedt.
Daarmee komt duidelijk naar voren dat werknemers het belang zien van loopbaanadvies voor hun ontwikkeling en loopbaan. De vraag blijft dan natuurlijk wel of deze loopbaanbegeleiding ook iets oplevert aan werktevredenheid of prestatieverhoding.
Aan de K.U. Leuven heeft Marijke Verbruggen onderzoek uitgevoerd naar de noodzaak, de effecten en de limieten van loopbaanbegeleiding. (Link naar artikel uit Loopbaanvisie over dit onderzoek: http://www.loopbaan-visie.nl/nl/lv-actueel/item/154) Uit dit onderzoek blijkt dat mensen die loopbaansteun krijgen over het algemeen meer tevreden zijn met hun loopbaan en minder behoefte hebben aan externe begeleiding. Daarnaast neemt door de begeleiding het vermogen tot zelfsturing toe. Loopbaanbegeleiding, blijkt uit het onderzoek, zorgt er ook voor dat de zelfkennis en het aanpassingsvermogen versterkt worden, wat leidt tot meer zelfvertrouwen. Concreet vertaalt zich dat in meer succes op het werk.
Hiermee lijkt mijn stelling dat loopbaancoaching een goede investering in je ontwikkeling is, gestaafd te worden door onderzoek. Ik ben benieuwd naar reacties op mijn stelling
NB: tekst is verschenen in Affecto nieuwsbrief van 5 april 2012
Loopbaancoaching is goede investering in je ontwikkeling!