Uitgevoerde intervisiecoachtrajecten en individuele coachtrajecten voor onder andere: GGZ Delfland en particulieren.

Voorbeeldprojecten intervisiecoaching:

– Als intervisiecoach betrokken bij de opzet van intervisie als leerinstrument voor medewerkers binnen de afdeling dagbesteding van een GGZ-instelling. Daarnaast als intervisiecoach de startende intervisiegroepen coachen naar zelfstandigheid door aanleren benodigde vaardigheden en systematieken en coachen op het groepsproces.

– Samen met een collega uit ons netwerk aanbieden van intervisiecoaching aan scholen. Intervisiecoaching is een manier om te werken aan een goed samenwerkend team met een effectief leerklimaat, waarbij collega’s elkaar om hulp durven vragen, elkaar feedback geven en elkaar versterken door kennis en ervaring te delen.

Voorbeeldtrajecten individuele coaching:

– Coachen van professional ‘in between jobs’. Traject was gericht op het (her)ontdekken van kwaliteiten, competenties en loopbaanwensen. Middels 360 graden feedback, loopbaanscans en intensieve gesprekken heeft de coachee haar zelfvertrouwen hervonden, haar richting gevonden ten aanzien van werk en concrete handvatten gekregen hoe dit werk te verkrijgen. Vlak na het coachtraject heeft zij daadwerkelijk een nieuwe baan verkregen die helemaal bij haar past.

– Coachen van een professional die het niet meer zijn zin heeft in huidige baan. De coachvraag was gericht op: wat wordt mijn volgende loopbaanstap? Middels gesprekken gericht op inventariseren krachten, kwaliteiten en wensen, bleek dat de huidige baan ook meer dan voldoende aanknopingspunten bood om weer werkgeluk te bieden. Belemmering om dit te ervaren, zat meer in ‘aangeleerd gedrag’ en belemmerende overtuigingen van de coachee. Toen dat eenmaal helder was, ging coachee met nieuwe energie aan de slag met ‘jobcraften’ in eigen bedrijf en met meer authentiek en effectief communiceren. het werkgeluk van coachee is duidelijk toegenomen.”

– Begeleiden van diverse coachees bij het herschrijven van het CV. Als mensen zelf hun CV schrijven, komen ze veelal ruim onvoldoende uit de verf. Middels één of meerdere gesprekken onderzochten we wat het concrete doel is van het CV,  wat de coachee uniek maakt en hoe we dit kunnen vertalen naar een uniek CV. Niet alleen het succes van het Cv is na deze begeleiding vergroot, ook het zelfvertrouwen van degene van wie het CV is, is meestal sterk verhoogd. Men ervaart over het algemeen dat men meer in huis heeft, dan men in eerste instantie dacht.

Aanbod

Aanbod

Individuele coaching
Frisse blik sessie!
Intervisiecoaching
Ontwikkelgesprek ondernemers/zzp’ers

Portfolio

Portfolio

Uitgevoerde intervisiecoachtrajecten en individuele coachtrajecten van Affecto.

Referenties

Referenties

Enkele referenties van Affecto en Annet van der Hulst-Verboon voor Coaching.