Afhankelijk van uw wensen en behoeftes is Affecto onder andere inzetbaar voor:

  • Onderwijskundig advies:  Affecto treedt voor haar opdrachtgevers graag op als adviseur of sparringpartner bij het formuleren van een visie op (face-to-face, online of blended) leren, maken van beleid op het vlak van leren en ontwikkelen of bij de inrichting van een leertraject. Als u behoefte hebt aan een adviseur of sparringpartner neem dan eens contact op met Affecto om de mogelijkheden te bespreken.
  • Ontwerpen en ontwikkelen leertrajecten en -materialen: Affecto is voor korte of lange trajecten flexibel inzetbaar voor het ontwerpen van leertrajecten (bijvoorbeeld opleidingen en opleidingsconcepten, academies, curricula of trainingen; zowel face-to-face, online als blended) en het ontwikkelen van bijbehorende opleidings- of trainingsmaterialen en toetsen. Dit allemaal op basis van de wensen en eisen van de opdrachtgever.
  • Screenen opleidings- en toetsingsmaterialen: Ook is het mogelijk dat Affecto bestaande materialen (zoals opleidings-,  trainings- of toetsingsmaterialen) screent en advies uitbrengt hoe deze onderwijskundig en didactisch kunnen worden versterkt.
  • Projectleiding onderwijskundige projecten: Affecto heeft ervaring met projectleiding van onderwijskunde projecten van initiatie tot evaluatie, maar ook als deelprojectleider. Ook voor het aansturen van auteursteams bent u bij Affecto aan het juiste adres. Affecto werkt accuraat, communiceert kort en bondig en houdt zich aan afspraken en deadlines.
Aanbod

Aanbod

Onderwijskundig advies
Ontwerpen en ontwikkelen leertrajecten en -materialen
Screenen opleidings- en toetsingsmaterialen
Projectleiding onderwijskundige projecten

Portfolio

Portfolio

Uitgevoerde ontwerpprojecten van Affecto

Referenties

Referenties

Enkele referenties van Affecto en Annet van der Hulst-Verboon voor Ontwerpen.