Uitgevoerde ontwerpprojecten voor onder andere:

Beroepsopleiding Advocaten (CPO), Boertiengroep, Bureau TOP, Bureau voor Toetsing en Certificering (BTC), Elsevier Opleidingen/PBNA Hogeschool, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Hogeschool LOI, Hogeschool NTI, Hogeschool van Rotterdam, Kenteq, Ministerie van Economische Zaken, Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de tandheelkunde (NMT), Nehem KMC, NIBE-SVV, Savantis, Skills Netherlands, Stichting Examens Railvervoer (SERV), Stichting RAS, Thieme Meulenhoff, TriamFloat, Vapro OVP.

Enkele voorbeeldprojecten:

 • Onderwijskundig begeleiden van auteursteams tijdens de ontwikkeling van vakwedstrijden in vmbo (Skills Talents) en mbo (Skills Heroes), met als doel vakmanschap te bevorderen en promoten en excellente leerlingen hun vakmanschap te kunnen laten tonen. Winnaars van de landelijke finales Skills Heroes mogen meedoen aan de Europese en/of World Skills.
 • Onderwijskundig begeleiden en aansturen van enkele auteursteams van advocaten bij ontwerp en ontwikkeling van examens binnen de Beroepsopleiding Advocaten.
 • Schrijven van opleidingsprofielen voor een bachelor en masteropleiding voor een hogeschool binnen blended afstandsonderwijs.
 • Ontwerpen en ontwikkelen van modules en examens binnen diverse bachelors en masters voor diverse hogescholen binnen regulier en particulier onderwijs, zowel face-to-face, online als blended.
 • Extern projectuitvoerder tijdens de ontwikkeling van een lerarenopleiding; verantwoordelijk voor het aansturen van auteursteam.
 • Opstellen van functieprofielen voor vrijwilligers die diverse activiteiten op het gebied van hulpverlening uitvoeren.
 • Ontwerpen bedrijfsacademie voor vrijwilligers op basis van functieprofielen.
 • Ontwerpen en ontwikkelen van cursussen en trainingen voor diverse organisatie en binnen diverse bedrijfsacademies.
 • Opstellen van beroepscompetentieprofielen (BCP’s) voor kenniscentra.
 • Ontwerpen en ontwikkelen van diverse competentiegerichte leermaterialen voor niveau 1, 2, 3 en 4 binnen de door kenniscentra beheerde kwalificatiestructuren.
 • Opstellen competentiegerichte eindtermen en toetstermen voor een brancheorganisatie op basis van de kwalificatiedossiers uit het mbo en nieuwe functieomschrijvingen voor medewerkers binnen de schoonmaaksector.
 • Projectleider tijdens ontwerp en ontwikkeling van examens voor treindienstleiders.
 • Screenen en bijstellen lesmateriaal van een introductietraining binnen de overheid.
 • Optreden als projectleider bij de vernieuwing van boekenreeksen voor mbo- en hbo-leerlingen. Verantwoordelijk voor de aansturing van de diverse auteurs en voor de planning en uitvoering van het logistieke proces rondom de totstandkoming van de tekst- en illustratiekopij.
 • Invulling geven aan een digitaal programma voor Praktische Sectororiëntatie (PSO) Techniek voor de onderbouw van het vmbo. Het programma werkt digitaal en is afgestemd op de interesse en capaciteiten van de leerling.
 • Detachering als adviseur bij een ROC om de docententeams te ondersteunen bij de invoering van het competentiegericht onderwijs. Nadruk lag op het op orde krijgen van de examinering en de bijbehorende processen en instrumenten binnen enkele experimentele opleidingen.
 • Ontwikkelen van enkele scenario’s voor de invoering van techniekonderwijs op basisscholen. Deze scenario’s zijn gepresenteerd tijdens enkele conferenties.
 • Uitvoeren van een onderzoek binnen het havo/vwo naar de aanwezigheid en de waarde van techniekpromotieactiviteiten.
 • Adviseren van een hbo-opleiding ten aanzien van het examenbeleid; onderdeel van het kerndocententeam.

 

Aanbod

Aanbod

Onderwijskundig advies
Ontwerpen en ontwikkelen leertrajecten en -materialen
Screenen opleidings- en toetsingsmaterialen
Projectleiding onderwijskundige projecten

Portfolio

Portfolio

Uitgevoerde ontwerpprojecten van Affecto

Referenties

Referenties

Enkele referenties van Affecto en Annet van der Hulst-Verboon voor Ontwerpen.