Uitgevoerde werkzaamheden Adviseren en trainen voor onder andere:

Bureau TOP, GGZ-Delfland, Hogeschool LOI, Salta Online Education, NLQF, Samenwerkingsorgansiatie beroepsonderwijs bedrijfsleven (SBB) .

Enkele voorbeelden:

  • Sparringpartner bij opzetten beleid m.b.t. techniekonderwijs PO
  • Adviseren over scholing personeel bij invoering Elektronisch patiëntendossier GGZ Delfland
  • Advisering over inzet en toepassing van intervisiecoaching bij teams binnen GGZ Delfland
  • Als programmaleider Lerarenopleidingen bij Hogeschool LOI verantwoordelijk voor opleidingsvisie, curriculuminhoud en -opzet en sparringpartner voor management bij accreditaties ed.
  • Supervisor voor afstudeerdocenten binnen hbo
  • Docent binnen Hogeschool LOI voor vakken op vlak van Onderwijskunde, Pedagogiek en Didactiek
  • Expert bij NLQF, waarbij we als team dossiers van opleidingen inschalen binnen de NLQF-niveaus
  • Begeleiden en adviseren van scholen en bedrijfsleven bij ontwikkelen van keuzedelen, mbo-certificaten en kwalificatiedossiers
  • Adviseren over vertalen van kwalificatiedossiers naar onderwijs en toetsing binnen Hogeschool LOI en Salta Online Education
Aanbod

Aanbod

Affecto is inzetbaar als adviseur bij vraagstukken over:
• accreditatie van opleidingen in het hbo
• de inrichting van de mbo kwalificatiestructuur of ontwikkelen van onderdelen daarin zoals keuzedelen, certificaten en kwalificatiedossiers
• examinering
• blended en online leren
• curriculumontwikkeling

Portfolio

Portfolio

Uitgevoerde werkzaamheden Adviseren en trainen

Referenties

Referenties

Enkele referenties van Affecto en Annet van der Hulst-Verboon voor Training.