Uitgevoerde werkzaamheden Trainen en Doceren voor onder andere:

Bureau TOP, GGZ-Delfland, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Hogeschool LOI, Hogeschool NTI, Hogeschool van Rotterdam, NIBE-SVV, Savantis, TriamFloat.

Enkele voorbeelden:

  • Trainen van diverse examencommissies en examenontwikkelaars op toetsproces, kwaliteit van toetsen en toetsontwikkeling.
  • Trainen van docententeams in beoordelingsvaardigheden.
  • Docent Onderwijskunde en Pedagogiek tijdens klassikale bijeenkomsten binnen de lerarenopleiding van┬áLOI.
  • Begeleiden en beoordelen van studenten lerarenopleiding in afstandsonderwijs LOI via digitale leeromgeving.
  • Stagementoren MBO trainen op begeleidings- en beoordelingsvaardigheden t.a.v. stagiairs.
  • Train-the-trainersessies met diverse trainersgroepen gericht op versterken didactische vaardigheden en/of leren werken met door Affecto ontwikkeld trainingsmateriaal.
  • Workshopleider op conferentie voor docenten over techniek in het onderwijs met als doel docenten laten zien dat techniek integreren niet zo moeilijk is als soms wordt gedacht.
  • Gastcolleges verzorgen op hogeschool over ontwerpen van opleidingen.
Aanbod

Aanbod

Docent, trainer of workshopleider op vakgebieden onderwijskunde, didactiek, toetsing, coaching, loopbaanadvisering en intervisie.

Portfolio

Portfolio

Uitgevoerde werkzaamheden Trainen en Doceren.

Referenties

Referenties

Enkele referenties van Affecto en Annet van der Hulst-Verboon voor Training.