Annet van der Hulst-Verboon (1977) is de drijvende kracht achter Affecto.

Annet is onderwijskundige en coach en heeft zich in de loop van de tijd ontwikkeld tot een brede professional op het vlak leren. Van face-to-face tot blended en online leren en van vmbo tot post-academisch onderwijs. Ze zet zich graag in om de juiste leervraag boven tafel te krijgen en een daarbij passend opleidings- of leertraject te ontwikkelen en te begeleiden.

Indien nodig werkt Annet samen met andere professionals uit haar netwerk op het vlak van leren en ontwikkelen.

Annets krachten en kwaliteiten op een rij:

  • groot inlevingsvermogen: waardoor ze zich snel inwerkt in een doelgroep en aansluiting vindt;
  • goede waarnemer: ze overziet in situaties wat er nodig is om verder te komen;
  • verantwoordelijk: ze doet wat ze zegt en houdt zich aan gemaakte afspraken;
  • pragmatisch: ze zoekt praktische en werkzame oplossingen voor het probleem dat voor haar ligt, gebaseerd op werkzame theorieën (het middel is niet het doel);
  • leergierig: ze gaat graag op zoek naar nieuwe kennis en vaardigheden die ze weer toepast in haar werk;
  • betrokken: ze is betrokken bij het werkresultaat en de mensen met en voor wie ze werkt.

Annet is op persoonlijke titel lid van de beroepsvereniging en platform Develhub dat zich richt op het verbinden en professionaliseren van iedereen die zich structureel bezighoudt met leren en ontwikkelen van individuen, teams en organisatie. Annet houdt zich bij de uitvoering van werkzaamheden aan de beroepscode van Develhub. Zie verder www.develhub.nl.

Ontwerpen

Ontwerpen

Vanuit onderwijskundige expertise ontwerpt en ontwikkelt Affecto diverse leertrajecten, zoals opleidingen, trainingen en workshops voor opdrachtgevers. Leertrajecten die leiden tot effectief gedrag van deelnemers in de praktijk: nu en in de toekomst!

Adviseren en trainen

Adviseren en trainen

Als gepassioneerd leerprofessional vindt Annet het fijn om organisaties en onderwijs verder te helpen met vraagstukken op het vlak van leren en ontwikkelen. Affecto is daarom inzetbaar als adviseur.

Coachen

Coachen

Affecto begeleidt professionals bij hun individuele leerproces, zowel op het vlak van loopbaanvragen als bij hun professionele ontwikkeling. Met als doel de juiste stappen te zetten richting (ander) werk, het behalen van een professioneel (ontwikkel)doel of het verhogen van het werkplezier. Daarnaast coacht Affecto intervisiegroepen.