Annet_voor_webAnnet van der Hulst-Verboon (1977) is de drijvende kracht achter Affecto.

Annet is van huis uit onderwijskundige (gestudeerd aan Universiteit Leiden) en coach (opleiding genoten bij Coachboulevard van Marijke Lingsma) en heeft zich in de loop der tijd ontwikkeld tot een brede professional op het gebied van face-to-face en online leren en ontwikkelen. Ze zet zich graag in om de juiste leervaag boven tafel te krijgen en een passend opleidings- of ontwikkeltraject samen te stellen en te begeleiden.

Alle opgedane kennis en ervaring zet zij sinds 2003 met Affecto in bij het ontwerpen en begeleiden van leerprocessen en ten behoeve van individuele ontwikkeling en loopbaankeuzes.

Indien nodig werkt Annet samen met andere professionals uit haar grote netwerk op het vlak van leren en ontwikkelen.

Annets krachten en kwaliteiten op een rij:

  • groot inlevingsvermogen: waardoor ze zich snel inwerkt in een doelgroep en aansluiting vindt;
  • goede waarnemer: ze overziet in situaties wat er nodig is om verder te komen;
  • verantwoordelijk: ze doet wat ze zegt en houdt zich aan gemaakte afspraken;
  • pragmatisch: ze zoekt praktische en werkzame oplossingen voor het probleem dat voor haar ligt, gebaseerd op werkzame theorieën (het middel is niet het doel);
  • leergierig: ze gaat graag op zoek naar nieuwe kennis en vaardigheden die ze weer toepast in haar werk;
  • betrokken: ze is betrokken bij het werkresultaat en de mensen met en voor wie ze werkt.

Annet is op persoonlijke titel lid van de Nederlandse vereniging voor HRD-professionals in ontwikkelen en opleiden NVO2 en houdt zich bij alle werkzaamheden aan de beroepscode van deze organisatie. Zie verder www.nvo2.nl. Daarnaast is ze Noloc Erkend Loopbaanprofessional; Noloc is de Vereniging voor loopbaan professionals. Zie verder www.noloc.nl Bij alle coachtrajecten houdt ze zich aan de door Noloc opgestelde gedragscode.

Ontwerpen

Ontwerpen

Vanuit onderwijskundige expertise ontwerpt en ontwikkelt Affecto diverse leertrajecten, zoals opleidingen, trainingen en workshops voor opdrachtgevers. Leertrajecten die leiden tot effectief gedrag van deelnemers in de praktijk: nu en in de toekomst!

Trainen

Trainen

Als gepassioneerd leerprofessional draagt Affecto haar kennis en ervaring op het vlak van onderwijskunde, leren en (loopbaan)coaching ook graag over op anderen. Affecto is inzetbaar als trainer, docent of workshopleider en leert de groep graag vaardigheden aan die direct toepasbaar zijn in de praktijk.

Coachen

Coachen

Affecto begeleidt professionals bij hun individuele leerproces, zowel op het vlak van loopbaanvragen als bij hun professionele ontwikkeling. Met als doel de juiste stappen te zetten richting (ander) werk, het behalen van een professioneel (ontwikkel)doel of het verhogen van het werkplezier. Daarnaast coacht Affecto intervisiegroepen.